Hier staan wij voor

Op Kindcentrum Driemaster vinden we het belangrijk dat kinderen zich zo goed en zo breed mogelijk ontwikkelen. We gaan er vanuit dat kinderen ontzettend graag willen leren. Op ons kindcentrum bieden we kinderen deze mogelijkheden met behulp van onze drie sterke punten, namelijk kennis, fitheid en veiligheid. 

Centraal in ons onderwijs staat het bijbrengen van kennis. Om dit te bereiken is goed leren lezen van groot belang. Daarom brengen we op Kindcentrum Driemaster de kinderen niet alleen de techniek van het lezen bij, maar ook de liefde voor boeken. Leespromotie neemt dan ook een belangrijke plek in, in ons onderwijs. Wij zijn trotse winnaar van de Drentse Onderwijsprijs 2019-2021, met onze Bereslimme Boekenkoffers 2.0 . Kinderen uit groep 8 lezen voor uit een boekenkoffer aan kinderen uit groep 1/2 en spelen samen het verhaal na door middel van de materialen in de koffer. De kinderen uit groep 1/2 krijgen ook eenzelfde boek mee naar huis, dat thuis voorgelezen kan worden. Samen met de ouders, kan de geanimeerderde versie van het boek bekeken worden in onze Bereslimme Boekenkoffer 2.0 app. Deze app bevat naast het geanimeerde prentenboek,  adaptieve denk- en praatvragen over het boek. Bereslimme boekenkoffers 2.0 helpt mee laaggeletterdheid te voorkomen en biedt daarnaast ondersteuning aan laaggeletterde ouders en hun kind. 

De Driemaster wil een veilig en geweldloos kindcentrum zijn, waarop we pesten niet toleren. We vinden dit ontzettend belangrijk, omdat kinderen zich het best ontplooien in een veilige omgeving. Daarnaast besteden we veel aandacht aan sport en bewegen, want niet alleen het hoofd, maar ook het lichaam van kinderen moet zich kunnen ontwikkelen. Hierbij worden we gesteund door een sportteam. Er is niet alleen tijdens gymlessen een rol weggelegd voor sport en spel, maar ook onder schooltijd en tijdens de pauzes. 

Wat betekent dit voor de Driemaster?

  • We creëren een veilige omgeving, waarin we de nadruk leggen op datgene wat leerlingen goed doen.
  • We organiseren veel activiteiten die kinderen leuk vinden en leerzaam zijn.
  • We laten ons onderwijs aansluiten bij de behoeften van leerlingen. Ook bij die leerlingen die meer aan kunnen of extra hulp nodig hebben.
  • We gebruiken activerende werkvormen waarin we leerlingen stimuleren eigen oplossingen te vinden. Daarnaast leren we hen reflecteren op hun eigen werk.