Zorg

Op Kindcentrum Driemaster volgen we de ontwikkeling van kinderen vooral door observatie en methode (on)afhankelijke toetsen. We delen aan de hand van deze resultaten ons onderwijs zo in, dat we tegemoet kunnen komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Deze individuele behoeften staan dan ook centraal.

Heeft een kind problemen met bijvoorbeeld leren, gedrag of concentratie, dan wordt in eerste instantie extra hulp geboden door de leerkracht. Dit doet hij of zij in overleg met de interne begeleider (ib'er). De ib'er heeft een gerichte opleiding gevolgd en kan onderzoeken waar eventuele leerblokkades bestaan of zijn ontstaan en welke onderwijs- en begeleidingsbehoeftes een kind heeft.

De Driemaster kent ook een zogenoemd schoolzorgteam met daarin de ib'er en de directeur van het kindcentrum. Daarnaast kan een schoolmaatschappelijk werker, de Jeugdarts of jeugdverpleegkundige onderdeel uitmaken van het schoolzorgteam.

Daarnaast maakt de Driemaster gebruik van Yoop, een aanbod van Yorneo. Door middel van Yoop (Yorneo Onderstuening Onderwijs Professionals) krijgen de leerkrachten extra inzicht in het omgaan met groepsprocessen in de klas, zodat alle kinderen tot optimale (sociale) ontwikkeling komen. Ook op individueel vlak kan Yoop ingezet worden. 

 

Een goed educatief partnerschap, samenwerking tussen kind, ouders en school is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We verwachten dat u bij zorgen over de ontwikkeling van uw kind, door een situatie op school of thuis, bij ons komt. Andersom is dit zeker ook het geval. Vindt u het lastig dit te doen, kunt u uw zorgen ook eerst delen met onze Kansencoach. Zij kan u ondersteunen bij uw verhaal en samen kan dan gekeken worden wat er nodig is. Soms is uw verhaal kwijt kunnen alleen, al heel fijn en soms is er meer nodig. De kansencoach is een soort onafhankelijke gesprekspartner voor ouders en school, met als doel te zorgen voor een goed  educatief partnerschap. 

 

 

Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat de kinderen de best mogelijke begeleiding krijgen.