MR en OR

Kindcentrum Driemaster zoekt zo veel mogelijk de samenwerking met ouders op. Bij het onderwijs en ondersteuning van kinderen, maar ook bij activiteiten. Daarnaast kent ons kindcentrum twee overlegorganen. Via de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR) kunnen ouders meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt het team en de ouders. Samen bespreken ze allerlei zaken die het kindcentrum aangaan. Denk aan het schoolplan, de vakantieregeling of bijvoorbeeld het formatieplan. De MR denkt en beslist mee over het beleid van ons kindcentrum. De medezeggenschapsraad heeft daarvoor een aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Ouders kunnen hun vragen en opmerkingen over het kindcentrum inbrengen door contact te zoeken met de MR of haar leden. Ook mogen ouders het openbare deel van de vergaderingen bijwonen. Nieuwe leden voor de MR worden gekozen voor vier jaar. 

Samenstelling MR

  • Izaac Hehanussa (ouder)
  • Herman Buurlage (ouder)
  • Wilfred Bosgraaf (ouder)
  • Tim Vasse (team)
  • Ingrid Visser (team)


Ouderraad (OR)
Kindcentrum De Driemaster heeft een actieve ouderraad. De OR verzorgt en ondersteunt verschillende activiteiten binnen het kindcentrum, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, de verschillende schoolsporten, de Avondvierdaagse, Driemasterdag, Driemasteravond en de schoolfotograaf. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de ouderraad weggelegd in het contact tussen ouders en het kindcentrum. De raad wordt gevormd door ouders, aangevuld met twee adviserende teamleden.

Samenstelling OR

  • Leonie van Goor (ouder)
  • Priscilla Mulder (ouder)
  • Vacature (ouder gezocht!)
  • Miriam Klok (team)
  • Melissa Klok (team)